VN Mobile

VN Mobile – Trang thôn tin công nghệ Việt Nam

Quên mật khẩu Facebook, có thể đăng nhập qua nhận diện khuôn mặt

Quên mật khẩu Facebook, có thể đăng nhập qua nhận diện khuôn mặt (Công nghệ thông tin)Facebook đang thử nghiệm tính năng giúp đăng nhập, khôi phục tài khoản và mất mật khẩu bằng nhận diện khuôn mặt thay vì gửi mã xác nhận qua email hay số điện thoại như trước đây. Zuckerberg và […]

Read More