VN Mobile

VN Mobile – Trang thôn tin công nghệ Việt Nam

Video: Sony trình diễn công nghệ tương tác với mặt bàn như màn hình cảm ứng

Video: Sony trình diễn công nghệ tương tác với mặt bàn như màn hình cảm ứng

(Công nghệ thông tin)Mặt bàn hay bất kỳ mặt phẳng nào đều có thể trở thành màn hình cảm ứng nhờ công nghệ đặc biệt này của Sony.

Tương lai của Apple sẽ ra sao sau khi ông Trump lên cầm quyền?
Quét não sẽ là tương lai của password
6 xu hướng công nghệ sẽ thay đổi tương lai loài người

Tại Sony Show 2017, Sony đã mang đến cho người tham dự cơ hội trải nghiệm công nghệ từ tương lai vô cùng thú vị với thiết bị Xperia Touch. Sản phẩm độc đáo này hoạt động như một máy chiếu tương tác chạy trên nền Android Nougat, có thể biến mọi mặt phẳng thành màn hình cảm ứng lên đến 80 inch và điều khiển như một máy tính bảng lớn.
Xem video trải nghiệm thực tế Xperia Touch:

//

// total_pin_zplayer_6d5651 || stt_pin_zplayer_6d56511){
html += “”+stt_pin_zplayer_6d5651+”/”+total_pin_zplayer_6d5651+””;
html += “”;
stt_pin_zplayer_6d5651 = stt_pin_zplayer_6d5651+1;
}

for(var i in pins)
{
html += ““+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+” – “+ pins[i].text +””;
}
if(total_pin_zplayer_6d5651>1){
html += “”;
}
pinList.html(“”+html+””);
},
/* end – Tytv – 26/07/2017 – fix_loi_video_nhieu_phan_ko_chuyen_highlight*/
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
//{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_6d5651]}
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){}
});
/* Begin 17-02-2017 : Thangnb co_che_dem_nguoc_video */

/* End 17-02-2017 : Thangnb co_che_dem_nguoc_video */

//]]>

//

6 xu hướng công nghệ sẽ thay đổi tương lai loài người

6 xu hướng công nghệ sẽ thay đổi tương lai loài người

Những lĩnh vực sau đây có thể sẽ thay đổi nhiều mặt ngành khoa học công nghệ và đời sống của con người trong vài năm…

  • Published On : 5 months ago on October 7, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : October 7, 2017 @ 8:00 am
  • In The Categories Of : Công nghệ
';